אביטל בורג

אביטל בורג מסקרת את תחום שוק האמנות בגלריה "הארץ", כותבת את מדור "התנועה האמנותית" על חדשות אמנות ואת מדור "תלוי במחיר", המציג שלוש יצירות של אמנים ישראלים העומדות למכירה, ומחיריהן

כתבות קשורות