1. טלוויזיה
  2. חדשות טלוויזיה

הרשות השנייה דורשת שינויים בתוכניות ריאליטי

בעקבות פרשת הכדורים הפסיכיאטריים ב"אח הגדול", החליטה הרשות השנייה לקבוע כללים לגופים המשדרים ובהם הזכיינית תבטיח את עצמאות הרופא המלווה את התוכנית

הרשות השנייה דורשת שינויים בהתנהלות הזכייניות בתוכניות ריאליטי אשר יבטיחו את כבוד המשתתפים ואת בריאותם הנפשית והפיזית. בהודעה שפרסמה המועצה היום (א') נכתב כי החליטה לקבוע כללים לגופים המשדרים, שיהיו שקופים לחברות ההפקה ולמעוניינים להשתתף בתוכניות. הזכייניות תחוייבנה לפעול לפי הכללים.» הרשות השנייה לא אישרה את האח הגדול» קשת תבחן סוגיות אתיות בתוכניות טלוויזיהלפי הכללים שיגובשו, הגורם המשדר תוכניות ריאליטי יחויב לנסח תקנון המגדיר את כללי התוכנית וכללי ההשתתפות בה והתקנון יפורסם באתר האינטרנט של הזכיין. כמו כן, הרופאים הפועלים בתוכנית יהיו מחויבים לפעול לפי הנחיות הגורמים הרפואיים המקצועיים המוסמכים. הגוף המשדר יהיה אחראי לשאת באחריות לתכנים המשודרים ולפיקוח על כללי אתיקה בשידורים. באחריות הגוף המשדר גם לוודא כי הצוות הרפואי הפועל עבורו בתוכנית יהיה מודע לעקרונות ולכללים ויתחייב לפעול לפיהם.בנוסף, קבעה המועצה כי על הזכיינים לפעול בהתאם להנחיות בתחום הרפואי שיחייבו אותם ואת כל הגורמים הרפואיים הפועלים מטעמם כגון: הרופא המלווה יקפיד על חובתו המקצועית, וישמור על עצמאותו המקצועית, הרופא המלווה יפעל לטובת המתמודד, הרופא המלווה לא יסכים לכל התניה מטעם ההפקה המקבילה את שיקול דעתו, הרופא יהיה הגורם בעל הסמכות הסופית והמכריעה בכל הנוגע לבריאות המשתתף, הרופא יהיה רשאי להורות על הפסקת השתתפותו של מתמודד, הרופא המלווה יהיה זמין לכל משתתף בכל שלב משלבי התוכנית."הקוד האתי של קשת לא מספק". אלירז שדה וסער שיינפיין (צילום מסך)הודעת הרשות התייחסה גם לקוד האתי שגיבשה קשת ופורסם בתחילת אוגוסט. לפי ההודעה, הקוד האתי לא נתן את הדעת באופן מספק לאחריות הכוללת המוטלת על הזכיינית לתוכניות המשודרות על ידה, ולפיכך יהיה על קשת לפעול בעתיד בתחום זה בהתאם לכללים ולהנחיות שייקבעו על ידי הרשות.הרשות השנייה גיבשה את הכללים כתוצאה מפרשת הכדורים הפסיכיאטריים שפורסמה לראשונה ב"ידיעות אחרונות". לפי הפרסומים, משתתפים באח הגדול קיבלו מפסיכיאטר התוכנית, ד"ר אילן רבינוביץ', כדורים פסיכיאטריים. בעקבות הפרסומים הרשות השנייה קיימה בחודשים האחרונים בדיקה של הנושא.במסגרת בדיקת הרשות, קשת נדרשה להעביר לרשות הבהרות ונתונים הנוגעים לאופן בדיקת כשירותם של המתמודדים להשתתף בתוכנית וכן לגבי הטיפול הרפואי, הפיזי והנפשי, שקיבלו במהלך התכנית. כמו כן דרשה הרשות לקבל הבהרות לגבי התנהלותו של ד"ר רבינוביץ, המצב בו היה נתון המתמודד סער שיינפיין בתוכנית, והתנהלות חברת ההפקה.עוד דרשה הרשות לקבל מקשת את מסמכים כגון תקנון כללי התנהלות "בית האח הגדול", הסכם ההתקשרות בין מתמודד בבית "האח הגדול" לבין הפקת התכנית, הסכם התקשרות בין הפקת התכנית לבין "קשת", כללי פורמט "האח הגדול" של חברת ENDAMOL המפיצה את הפורמט ומערכת ההסכמים המלאה של "קשת" ו/או חברת ההפקה עם ד"ר רבינוביץ. במסגרת בדיקת הצוות של הנהלת הרשות, נפגש הצוות עם ראשי הזכיינית "קשת" ועם נציגי הפקת התכנית ונבחנה התנהלות ההפקה, על פרטיה.

כרטיסים להופעות והצגות

להזמנת כרטיסים >>