מדור סרטי ילדים בעכבר העיר כולל מועדי הקרנה של סרטים חדשים, סרטים מצוירים, סרטים מדובבים וסרטים מומלצים לילדים בקולנוע