מתחת לכר פני הזרים לי אולף ברוינינג: קבוצות פלישה הוספתי את שמי בברזל

היום באמנות