איזהו גיבור? סלון ד\'אוטון 2014 מורשת ארוגה מציאות הזויה עד אשר נמצא מקום

היום באמנות