לא מזכירים חבל הים האחרון שלום לך ארץ נהדרת לווייתן סוס עץ או שורשי הצורה האמנותית

היום באמנות

תערוכות נסגרות